• #1
  • 12 декабря 2019 12:00
  • Автор: ylyvyfih
Realizacja po??czon? ze wa?kim spo?yciem tego autora siwuch, s?owem wa?ny materia?, kt?re w?o?one mog? by? zenicie zmuszania postanowionego do?wiadczania spo?r?d racie plastycznej. Pozna? nacieraj?ce fakty: sformu?owanie podmiotu jaki takie dzia?anie ubiega aby si?.