• #1
  • 30 июля 2017 12:41
  • Автор: owozic
Transport lek?w powinien odbywa? si? zgodnie z przepisami i przyj?tymi zasadami. Nie mog? one by? przewo?one tak, jak ka?dy inny towar masowy. Potrzebne s? odpowiednie warunki przewozu, dzi?ki kt?rym produkty farmaceutyczne nie trac? swoich w?a?ciwo?ci - wi?cej informacji na farmacja-rejestracja.pl, na stronie znajdziesz potrzebne informacje. Warto zapozna? si? z zasadami przewozu oraz systemami, kt?re pozwalaj? kontrolowa? stan lek?w i warunki transportu.