• #1
  • 15 сентября 2017 19:59
  • Автор: araruv
Rejestrator znajduje zastosowanie wsz?dzie tam gdzie wskazana jest ewidencja i archiwizacja temperatury. Szczeg?lnie w sektorze spo?ywczym, rolniczym, ch?odniczym, farmaceutycznym i laboratoryjnym. Danie mo?na wdro?y? w transporcie ch?odniczym. Rejestrator RC-5 pozwala przy wsp??pracy klawiszy dokona? podgl?du maksymalnej i niewielkiej temperatury zmierzonej, sygnalizacja optyczna przekroczonych prog?w alarmowych. Do obs?ugi rejestratora do uk?adu dana poradnik-dla-mam.info jest p?yta z aplikacja.