Пользователь: congtytochucsukienachau

 • отправить E-Mail
 • Полное имя:
 • Группа: Посетители
 • ICQ:
 • Публикаций: 0 [ Просмотреть все публикации ]
 • Комментариев: 0 [ Последние комментарии ]
 • Дата регистрации: 20 августа 2021 03:21
 • Последнее посещение: 20 августа 2021 03:21
 • Статус: Пользователь offline
 • Место жительства:
 • Немного о себе: cГі mбє·t trГЄn thб»‹ trЖ°б»ќng nДѓm 2008, ГЃ ChГўu Event hay cГІn gб»Ќi lГ  https://www.gamespot.com/profile/achauevent/about-me/ cГґng ty doanh nghiệp sб»± kiện ГЃ ChГўu Д‘Ж°б»Јc sГЎng lбє­p bб»џi CEO PhбєЎm Minh Дђб»©c.
  hiện nay doanh nghiệp doanh nghiệp sự kiện Á Châu là nguồn nhân sự và thiết bị sự kiện chính cho toàn ngành tại Hà Nội, TPHCM từ năm 2008 cho đến nay.
  có 100% nguồn nhân sự trong ngành nghề event, làm cho việc trực tiếp không qua trung gian. với trang thiết bị sự